Trece 18/10


Laura Godó, veus i guitarra
Jordi Vilà, veus i guitarra
Mike Lamotta, percussió

Laura Godó, voces y guitarra
Jordi Vilà, voces y guitarra
Mike Lamotta, percusiones