The Last Searchers 7/2


Fernando Gonzalo: veu i guitarra
Jorge Rodriguez: veu, guitarra, dobro i harmònica

Fernando Gonzalo: voz y guitarra
Jorge Rodriguez: voz, guitarra, dobro y harmónica