Los Stompers 11/1


Brian O’Mahony: guitarra, veu
Dara 'Dadito' Luskin: baix, veu
Marcos López: percussions

Brian O’Mahony: guitarra, voz
Dara 'Dadito' Luskin: bajo, voz
Marcos López: percusiones