Jim Skillman & his Selfish Market 25/5


Sergi Sirvent: guitarres, veu i baix elèctric
Jordi Matas: baix elèctric i guitarres
Oscar Domènech: bateria

Sergi Sirvent: guitarras, voz y bajo eléctrico
Jordi Matas: bajo eléctrico y guitarras
Oscar Domènech: batería