Jam Session 29/7


Última jam session al Cafè de la temporada. Obre un combo de Pep Coca, de l'Aula de música de Terrassa

Última jam session en el Cafè de la temporada. Abre un combo de Pep Coca, de Aula de música de Terrassa