Barcelona Guitar Duet 15/11


Eugeni Gil, guitarra
Lluís Cuadrench, guitarra

Eugeni Gil, guitarra
Lluís Cuadrench, guitarraBarcelona Guitar Duet (B G D) neix amb la simple i pura intenció de fer sense etiquetes la música que tant han interpretat i se n'han nodrit durant més de 20 anys de carrera. En el seu repertori podem sentir tant Bolero como Blues així com un Standard Americà, una Bossa Nova o un Mussette. És per això que la sonoritat del seu repertori no té fronteres.