Barcelona Guitar Duet 1/2


Eugeni Gil, guitarres
Lluís Cuadrench, guitarres

Eugeni Gil, guitarres
Lluís Cuadrench, guitarres


BARCELONA GUITAR DUET neix amb la simple i pura intenció de fer música, música sense etiquetes, música amb la qual tant Eugeni Gil i Lluís Cuadrench han interpretat i s'han nodrit durant més de 20 anys de carrera. En el seu repertori podem sentir tant un Bolero com un Blues així com un Standard Americà, una Bossa Nova o un Mussette. És per això que la sonoritat del seu repertori no té fronteres.