27/11 Recover


Jose Cañal, veu i guitarra acústica
Benji Sanchez, piano i veus
Jose Cañal, veu i guitarra acústica
Benji Sanchez, piano i veus


RECOVER ens ofereix un viatge al món acústic a través de cançons del pop des '80 i '90 fins a l'actualitat. Des de Michael Jackson a Bruno Mars, d'Eric Clapton a Daft Punk.