18/1 Mainé / Pérez / Gaspar


Pau Mainé, guitarra elèctrica
Enric Pérez, bateria
Jordi Gaspar, contrabaix

Pau Mainé, guitarra elèctrica
Enric Pérez, bateria
Jordi Gaspar, contrabaix

Dos joves músics de Barcelona i un dels grans de l'escena del Jazz actual es reuneixen per a compartir música, unint dues generacions.