15/2 Carles Medina i Lucas Delgado


Carles Medina, saxo
Lucas Delgado, piano


Carles Medina, saxo
Lucas Delgado, piano

Carles Medina i Lucas Delgado es coneixen fa 4 anys estudiant junts a Barcelona i ara es retroben amb molta il.lusió per posar en comú un eclèctic repertori que tot respectant la tradició, s’aventura a passar per diversos paisatges sonors.