11/1 Pineda / Costalago / Humet


Carles Pineda, saxo alt
Txus Costalago, piano
Joan Humet, contrabaix

Carles Pineda, saxo alt
Txus Costalago, piano
Joan Humet, contrabaix

Després de coincidir infinitat de vegades en diferents jams i concerts aquest trio ha anat prenent forma i es deixa endur per les sutileses individuals de cadascún dels integrants i els seus instruments.