1/2 Toño & Roy


Roy, veu
Toño Peña, piano

Roy, veu
Toño Peña, piano

En Toño i en Roy s'agrupen en aquesta ocasió com a duet establert. Recopilaran una sèrie de balades i cançons tradicionals del jazz, incorporaran temes de l'estil mes propi dels "boleros".