08/07 Ester Quevedo i Jaume Ferrer Duet


Ester Quevedo, piano
Jaume Ferrer, saxo

Ester Quevedo, piano
Jaume Ferrer, saxo


Els duets de piano i saxo són el destilat del jazz en els seus fonaments bàsics: una veu melòdica lineal interactuant amb un soci cordial i rítmic, també capaç de liderar la línia. El que faran destacar aquests dos jóves músics és l'ampli territori que aquest joc instrumental pot abastar a les mans adequades. Una nit jazztronòmica sense cap pèrdua!