07/05 The Three Frogs Brewers


Enrique Peinado, Guitarra
Pep Coca, Contrabaix
Oriol Gonzàlez, Bateria
Enrique Peinado, Guitarra
Pep Coca, Contrabaix
Oriol Gonzàlez, Bateria


Aquesta formació de tres, desplega un ampli ventall de músiques, desde el folk, el Jazz, el Blues, el Rythm&Blues, ... però totes en una sonoritat de caire Jazzista, i amb la incomfusible unió de tres maneres de pensar i fer música, que desemboquen en la ja coneguda i única interactuació de 3 Frogs Brewers.