03/12 Tandem Trip


Xavi Castillo, contrabaix
Txus Costalago, piano
Sergi Torrejon, bateria
Xavi Castillo, contrabaix
Txus Costalago, piano
Sergi Torrejon, bateria
És un viatge a través de la música on l'escolta dirigeix la improvisació en una direcció comuna on divergeix
l'experiència musical de cada un dels integrants.